top of page
Privacy Policy
|
Chính sách quyền riêng tư

Giới thiệu

  • Công ty tư vấn thiết kế PbTechnic tôn trọng quyền riêng tư của những cá nhân truy cập trang web của chúng tôi. PbTechnic thiết lập chính sách bảo mật này với mục đích là để giải thích cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng, những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó và phương pháp chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, cũng như cam kết của chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khi người dùng đã đồng ý với các mục đích sử dụng được nêu trong chính sách bảo mật này. Hơn nữa, chúng tôi cũng cam kết thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của người dùng không bị mất, bị sử dụng sai mục đích hoặc bị thay đổi.

  • Chúng tôi sẽ không bao giờ thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng mà không có sự đồng thuận từ phía người dùng và không có thông báo trước đó cho người dùng.

  • Xin lưu ý rằng người sử dụng có thể huỷ bỏ sự đồng thuận này bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng và sẽ xóa những dữ liệu đó ngay khi có thể.

Dữ liệu cá nhân

"Dữ liệu Cá nhân" bao gồm bất kỳ thông tin nào về một thể nhân mà có thể xác định được hoặc có thể nhận dạng được. Một thể nhân có thể nhận dạng là thể nhân có thể được xác định, trực tiếp hay gián tiếp, bằng cách tham chiếu đến một định danh như tên, số nhận dạng, số nhận dạng trực tuyến hoặc các yếu tố cụ thể liên quan đến thể chất, sinh lý, di truyền, tâm sinh lý, kinh tế, văn hóa hoặc xác thực xã hội.

  • PbTechnic không thu thập Dữ liệu Cá nhân trừ khi người dùng tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi thông qua truy cập và sử dụng trang web này, qua email hoặc qua các phương tiện khác. Ví dụ như nếu người dùng gửi cho chúng tôi một email để tìm hiểu về các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cần thu thập thông tin đó từ người dùng bao gồm đến tên, số điện thoại/ địa chỉ e-mail của người dùng để trả lời các thắc mắc của người dùng. Khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin cá nhân nhất định về người dùng, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, tên miền tham chiếu đến trang web của chúng tôi, loại trình duyệt hoặc hệ điều hành máy tính của người sử dụng và thông tin điều hướng khác. Chúng tôi thu thập thông tin này trong nội bộ tổ chức của chúng tôi để đánh giá sự hiệu quả và để cải thiện hiệu quả của các biện pháp tiếp thị của chúng tôi. Trang web của chúng tôi sử dụng giao thức địa chỉ Internet (IP). Địa chỉ IP là một con số được nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp cho máy tính của người dùng để họ có thể truy cập Internet. Nói chung, địa chỉ IP thay đổi mỗi khi người dùng kết nối với Internet (địa chỉ IP "động"). Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu người dùng có kết nối băng thông rộng và tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của mỗi người dùng, có khả năng là chúng tôi sẽ thu thập thông tin địa chỉ IP của người dùng, hoặc thậm chí có thể là cookie mà chúng tôi sử dụng có thể thu thập những thông tin có thể được coi là định danh cá nhân. Điều này là do với một số kết nối băng thông rộng, địa chỉ IP của người dùng không thay đổi (nó là IP "tĩnh") và có thể được liên kết với máy tính cá nhân của người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của người dùng để sử dụng trong việc giúp cải thiện hoạt động của trang web của chúng tôi.

  • Các form liên hệ trên trang web của chúng tôi yêu cầu người dùng cung cấp thông tin liên hệ chính xác, giúp chúng tôi cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất. Bằng cách tích vào ô trên form đăng ký và gửi thông tin chi tiết, người dùng coi như là đồng thuận muốn nhận email tiếp thị từ chúng tôi và thông tin nhận dạng cá nhân mà người dùng cung cấp (chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại) có thể được sử dụng để gửi thông tin về công ty và các dịch vụ cung cấp của chúng tôi.

Cookies

Cookie là một tệp tin nhỏ được tạo ra trên máy tính của người dùng bởi máy chủ của trang web, tệp tin này có thể được tham chiếu đến khi trang web đó được truy cập. Cookie không thể truy cập các tệp tin hoặc thông tin khác được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Cookie chỉ được sử dụng trong mỗi lần truy cập trang web và tự động bị xóa khỏi máy tính của người dùng khi người dùng đóng trình duyệt của họ. 
Cách sử dụng Cookie

  • Hiện tại, chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập thông tin của các cá nhân có thể được nhận dạng hoặc sử dụng thông tin cookie để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân. Nếu chính sách này thay đổi trong tương lai, chúng tôi sẽ cập nhật nó trên trang web này.

  • PbTechnic không bao giờ sử dụng cookie để theo dõi việc sử dụng Internet của người dùng sau khi họ thoát khỏi trang web này.

Chia sẻ thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ

Analytics
Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 cho việc theo dõi và phân tích việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.


Google Analytics
Google Analytics được xem như là một dịch vụ phân tích trang web, được cung cấp bởi Google, được sử dụng để báo cáo và theo dõi lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng những thông tin thu thập đó để giám sát và theo dõi việc sử dụng dịch vụ. Những thông tin thu thập được tiếp tục được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Những dữ liệu thu thập được có thể được Google sử dụng để cá nhân hoá các bài quảng cáo trong mạng lưới quảng cáo của chính Google .

Người dùng có thể lựa chọn việc đưa hoạt động của cá nhân họ đi kèm với các dịch vụ có sẵn lên Google Analytics. Người dùng chỉ cần cài đặt Google Analytics thông qua một tiện ích bổ sung của trình duyệt Google. Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan tới chính sách bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang Bảo mật và Điều khoản của Google tại https://policies.google.com/privacy?hl=e

Yêu cầu từ phía chính phủ

Thông tin cá nhân của người dùng có thể được chia sẻ để phản hồi lại các đòi hỏi pháp lý do các cơ quan thuộc chính phủ hoặc các cơ quan pháp luật được ủy quyền hợp lệ yêu cầu. Tuy nhiên, nếu một tình huống như thế này xảy ra, nó sẽ được thông báo cho người dùng ngay lập tức. Khi các cơ quan luật pháp buộc PbTechnic phải chia sẻ thông tin cá nhân của người sử dụng, PbTechnic không cần phải có sự đồng ý của người sử dụng để chia sẻ thông tin đó.

Quy định với trẻ vị thành niên

Trong bất kỳ trường hợp nào, trang web này không có mục đích lôi kéo sử dụng hoặc nhằm thu hút bất kỳ ai dưới 16 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bất kỳ ai dưới 16 tuổi. Khi sử dụng trang web này, người truy cập cần xác nhận rằng họ đã đủ trên 16 tuổi.

Liên hệ

Nếu người sử dung có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng, phản đối hoặc hạn chế việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng hoặc yêu cầu xóa hoặc sửa thông tin cá nhân đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

Công ty TNHH tư vấn thiết kế PbTechnic
Ghi chú: Bảo mật thông tin
Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, số169 đường Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Email: info@pbtechnic.com

Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018. Việc kinh doanh của chúng tôi thay đổi liên tục và Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước cho bất kỳ người nào. Người sử dụng có thể truy cập vào trang web của chúng tôi để cập nhập những thay đổi gần đây. Trừ khi có những quy định khác, Chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin chúng tôi có được về người dùng và tài khoản của họ. Tuy nhiên, nếu không có sự đồng thuận của những người bị ảnh hưởng bởi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thực hiện những sự thay đổi quan trọng đối với các chính sách bảo mật của chúng tôi để làm giảm khả năng bảo vệ của chúng đối với bất kỳ thông tin nào đã thu thập từ người dùng trong quá khứ trong khi những thông tin đó vẫn tuân thủ các chính sách bảo mật trước đây của chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng người sử dụng có thể không muốn chia sẻ bất kỳ thông tin chi tiết nào với chúng tôi, nhưng xin lưu ý rằng điều này có thể làm ngăn cản chúng tôi phục vụ người sử dụng tốt hơn.

bottom of page