top of page
Terms of Use
|
Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế PbTechnic (sau này được gọi là “PbTechnic / chúng tôi”). PbTechnic kiểm soát và duy trì trang web này để cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến các dịch vụ mà nó cung cấp.

Các điều khoản sau đây cấu thành lên Điều khoản Sử Dụng trang web của Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế PbTechnic. Khi bạn sử dụng trang web này, có nghĩa là bạn đã hiểu, tuân thủ và chấp nhận tất cả các Điều khoản sử dụng, như được đề cập dưới đây. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc không đồng ý với các điều khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi trước khi tiếp tục, và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

 

Bản quyền và thương hiệu. PbTechnic sở hữu tất cả bản quyền, thương hiệu và các quyền khác đối với tài liệu, logo, văn bản, ảnh, video, đồ họa và các thông tin khác được hiển thị trên trang web này. Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của PbTechnic, bạn không được sử dụng bất kỳ thương hiệu nào được hiển thị trên trang web này. Toàn bộ trang web này, hoặc bất kỳ phần nào của nó, không được sao chép, nhân bản, bán hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Bạn không thể sử dụng thẻ meta hoặc bất kỳ văn bản ẩn nào khác bằng tên hoặc thương hiệu của PbTechnic.

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Thông tin trên trang web này chỉ được phục vụ cho mục đích thông tin chung. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để chỉ cung cấp thông tin chính xác trên trang web này, tuy nhiên bạn có thể phát hiện ra một số điểm không chính xác ngoài ý muốn trong số thông tin được cung cấp. Chúng tôi từ chối tất cả các BẢO ĐẢM, ĐỘ CHÍNH XÁC, TIN CẬY HOẶC SỰ TOÀN VẸN CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO TRÊN TRANG WEB NÀY NGUYÊN DO TỪ CÁC SAI SÓT VÀ CÁC THIẾU SÓT.

 

Các thay đổi đối với trang web. Chúng tôi có quyền thay đổi thông tin trên trang web của chúng tôi bất cứ khi nào mà không cần thông báo. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các Điều khoản Sử Dụng và Chính sách về quyền riêng tư bất kỳ khi nào và sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về hậu quả của những thay đổi đó.

 

Liên kết đến các trang web khác. Để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin của bạn, trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang khác không thuộc quyền kiểm soát của PbTechnic. PbTechnic không tuyên bố hoặc đảm bảo về các biện pháp bảo mật hoặc các điều khoản sử dụng của các trang web đó, cũng như PbTechnic không kiểm soát hoặc đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của thông tin và các tài liệu có sẵn trên các trang web đó.Nếu bạn muốn liên kết đến trang web của PbTechnic, vui lòng thông báo trước cho chúng tôi qua địa chỉ email: info@pbtechnic.com.

 

Thông tin bảo mật. PbTechnic thừa nhận và tôn trọng quyền riêng tư của những người truy cập trang web của mình. Chúng tôi sẽ hành động có trách nhiệm nếu bạn đã lựa chọn chia sẻ với chúng tôi thông tin về bản thân của bạn. Chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ và tiết lộ thông tin cá nhân khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của người truy cập bằng cách triển khai nhiều công nghệ bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người truy cập.

bottom of page