top of page
About PbTechnic
We are a trusted engineering partner, we promise to produce cost-effective and efficient solutions
|
Giới thiệu

Về chúng tôi

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế PbTechnic là một công ty tư vấn thiết kế được thành lập vào năm 2018. Chúng tôi đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế với chất lượng tốt nhất cho các nhà thầu EPC và EPCM trên toàn cầu. Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi bao gồm các dịch vụ tư vấn thiết kế cho các công trình công nghiệp sau đây:

bottom of page