top of page
Effective 3D CAD Services help you transform your concepts into final product
3D CAD Services
|
Dịch vụ CAD 3D
|

Công ty tư vấn thiết kế PbTechnic cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết kế 3D. Đội ngũ chúng tôi bao gồm các designer có nhiều năm kinh nghiệm và các chuyên gia về CAD sẵn sàng cộng tác với các nhà thầu EPC, các đơn vị tư vấn thiết kế trong việc xây dựng và phát triển mô hình nhà máy 3D với chất lượng cao. Với ưu thế có kinh nghiệm làm việc với nhiều phần mềm thiết kế CAD 3D phổ biến trên thị trường như Cadworx, Smart3D, AUTOCAD Plant 3D, PDMS và Bentley OpenPlant, chúng tôi cam kết với các nhà thầu EPC và các công ty tư vấn thiết kế sự hỗ trợ đầy đủ xuyên suốt của chúng tôi trong quá trình xây dựng mô hình 3D nhà máy. Sự chuyên nghiệp của chúng tôi không chỉ đến từ việc tối ưu hóa việc bố trí các tuyến đường ống, thiết bị và hệ thống kết cấu, E&I cable tray mà còn tính đến khả năng vận hành, bảo trì và an toàn cho nhà máy.

Chúng tôi xây dựng mô hình CAD 3D cho các discipline khác nhau bao gồm Piping, Equipment, Civil, Structural, E&I, và HVAC.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

 • Chuẩn bị procedure cho việc triển khai thiết kế 3D CAD

 • Quản trị phần mềm 3D CAD bao gồm project setup, tạo ra các specification và việc tuỳ chỉnh catalog. Cũng như là thiết lập các setting cho việc trích xuất bản vẽ piping isometric, plan drawing và orthographic drawing

 • Xây dựng mô hình 3D cho quipment dựa trên các thông số đầu vào như mechanical data sheet/equipment layout/vendor drawing

 • Xây dựng mô hình 3D cho các chi tiết civil/structural như là concrete foundation, equipment foundation, structure, platform, walkway, ladder, railing, manhole, envelope, pipe rack, skid base frame/lifting lug cũng như là các loại anchor bolt từ bản vẽ chi tiết 2D

 • Xây dựng mô hình 3D cho hệ thống đường ống và hệ support cho đường ống dựa trên bản vẽ 2D AutoCAD hoặc là bản sketch cung cấp bởi khách hàng

 • Xây dựng mô hình 3D cho physical special support dựa trên bản vẽ 2D AutoCAD cung cấp bởi khách hàng 

 • Xây dựng mô hình 3D cho instrument, junction boxe cùng hệ thống support, and cable tray dựa trên bản vẽ thiết kế 2D cung cấp bởi khách hàng

 • Xây dựng mô hình 3D cho các toà nhà phụ trợ như là control rooms, motor control center (MCC), fire safety station

 • Xây dựng mô hình 3D cho hệ thống HVAC

 • Trích suất report về interference detection theo yêu cầu của khách hàng

 • Trích suất bản vẽ equipment layout, general arrangement, piping isometric, nozzle orientation, fabrication, bóc tách vật liệu report  (MTO/BOM) cho các hệ thống đường ống, hệ kết cấu và E&I cable tray

 • Backup dữ liệu dự án, bàn giao dữ liệu của dự án cho khách hàng theo như hợp đồng đã ký

​Phần mềm sử dụng