top of page
Our cost-effective, high-quality skid design services take into account all of your requirements
Skid Design & Engineering
|
Thiết Kế Skid
|

Dịch vụ thiết kế Skid của PbTechnic cung cấp cho các nhà thầu EPC và các nhà cung cấp thiết bị công nghệ các thiết kế skid theo yêu cầu. Thiết kế skid của chúng tôi tập trung vào việc cung cấp dịch vụ thiết kế toàn diện bao  gồm công nghệ, đường ống, có khí, kết cấu, điện và điều khiển có tính đến schedule, budget, tối ưu hoá không gian và các tiêu chuẩn an toàn.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

Dịch vụ thiết kế Skid của chúng tôi tạo ra các cụm thiết bị công nghệ dạng module sử dụng các phần mềm 3D CAD phổ biến trên thị trường hiện nay. Các kỹ sư thiết kế skid không chỉ tính toán thiết kế cho hệ khung của skid mà còn xem xét đến các phương pháp nâng hạ và vận chuyển skid sau này.  

  Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Mô hình hoá thiết kế các gói Skid bằng phần mềm CAD 3D 

 • Trích xuất và hoàn thiện các bản vẽ orthographic cho Skid

 • Hoàn thiện bản vẽ thiết kế mặt bằng cho hệ thống Điện và Điều Khiển (máng cáp, tủ điện, thiết bị chứa, v.v.)

 • Trích xuất bản vẽ isometric cho hệ thống đường ống

 • Trích xuất bản vẽ chế tạo cho hệ khung kết cấu

 • Hoàn thiện báo cáo khối lượng vật tư cho đường ống và kết cấu​

 • Hoàn thiện báo cáo trọng lượng và COG chuẩn bị cho giai đoạn nâng hạ và vận chuyển

 • Hoàn thiện việc tính toán và cung cấp bản vẽ bố trí các điểm kết nối nâng hạ 

 • Tính toán hệ khung kết cấu bao gồm tải trọng cho móng cà các điểm neo

 • ​Trích xuất và hoàn thiện các bản báo cáo phân tích ứng suất cho hệ thống đường ống và kêt cấu

 • Hoàn thiện báo cáo phân tích fatigue, surge, transportation, transit, và blast, v.v...

​Phần mềm sử dụng
​Báo giá dịch vụ thiết kế

Gửi tin nhắn cho chúng tôi bằng cách sử dụng form Contact us có sẵn trên 
trang Contact Us hoặc trực tiếp gửi yêu cầu báo giá về các dịch vụ thiết kế  tại đây