top of page
Working with international and local EPC contractors, focusing in practical, reliable civil & structural design and calculations.
Civil & Structural Engineering
|
Thiết Kế Kết Cấu & Xây Dựng
|
|

PbTechnic cung cấp Dịch vụ Thiết kế Kết cấu & Xây dựng với mong muốn hiện thực hoá ý tưởng và tầm nhìn của khách hàng. Các dịch vụ thiết kế kết cấu & xây dựng cốt lõi của chúng tôi bao gồm thiết kế và phân tích hệ khung kết cấu và nền móng trong các nhà máy  công nghiệp.

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

  • Thiết kế phân tích hệ kết cấu trong các nhà máy công nghiệp bao gồm Piperack, hệ kết cấu cho thiết bị công nghệ, kết cấu mái che/nhà kho, platform, các trạm đo bằng việc sử dụng các phần mềm thiết kế 3D phổ biến hiện nay và các phần mềm phân tích ứng suất (FEM/FEA).

  • Thiết kế concept cho các hệ kết cấu dạng module có xem xét đến các điều kiện nâng hạ, vận chuyển và hoạt động.

  • Thẩm định các hệ kết cấu hiện hữu trong các dự án nâng cấp mở rộng nhà máy.

  • Các tài liệu chúng tôi bàn giao bao gồm các bản vẽ chế tạo, bản vẽ thiết kế thép, bản vẽ bố trí tổng thể, các báo cáo bóc tách vật liệu (MTO) và các báo cáo tính toán thiết kế kết cấu

  • Thiết kế móng cho các thiết bị công nghiệp như là Bồn chứa, Thiết bị gia nhiệt, bể chứa, bơm và các thiết bị công nghiệp khác.

  • Phân tích nền móng và các building trong các nhà máy công nghiệp bằng phương pháp phần tử hữu hạn như là các trạm biến áp, phòng điều khiển trung tâm…

  • Các tài liệu chúng tôi bàn giao bao gồm Bản vẽ cọc, Bản vẽ móng, Báo cáo tính toán thiết kế, Bản vẽ tiêu chuẩn bê tông, Bản vẽ chi tiết dân dụng và Bản vẽ As-built.

Tiêu chuẩn thiết kế

AISI, AISC, UBC, IBC, ASCE, ACI, BS, IS

​Phần mềm sử dụng